Under den rubriken skrev Staffan Fredlund (C) i sin blogg den 1 april följande:

Centerpartiet i Malmö har under lång tid (sedan 70-talet) motsatt sig en exploatering av odlingslandskapet i Glostorp (utkanten av Malmö). I Malmö Stads översiktsplan är området utmarkerat som industriområde och nyligen fanns det en framtagen detaljplan för att bygga en stor tågdepå s.k. serviceverkstad för lokaltåg inom planområdet. Inom Centern kritiserade vi planerna då behovsanalysen och det det regionala perspektivet i lokaliseringsanalysen saknades. Dessutom verkade inte Malmö Stad ”brinna” för att bevara 10+ jorden d.v.s. Sveriges bästa åkermark. Nu har statliga Jernhusen till sist genomfört sin hemläxa (efter massiva protester) och kommit fram till att befintliga anläggningen i Helsinborg tillsammans med två mindre anläggningar runt Malmö täcker behovet. (Ta del av artikeln i Sydsvenskan.) Därmed är området i Glostorp inte lika aktuellt att exploatera längre. Detta är seger för närdemokratin, sunt förnuft och för ett stadsnära leveande odlingslandskap runt Malmö. Volymkrävande industrier ska inte placeras på befintlig åkermark bredvid naturområden och i miljöer som är skyddade som riksintresse för sin kulturmiljö. Tyvärr verkar det inte som Malmö Stad har planer att ändra Glostorp som planerat industriområde i översiktsplanen – så boende och intressegrupper får samla energi till nästa rond. Undrar vad Anders Rubin (S) har i kikaren för Glostorp – en stor lastbilscentral?