Per-Erik Nilsson aktiv i Den Goda Jordens kommungrupp i Lund har skrivit en insändare i Lokaltidningen Lund. Han avslutar insändaren så här;

Ett träd som sågas ned kan planteras om, en nedlagd bilindustri, ett varv eller en läkemedelsindustri kan återuppstå, men en kvadratmeter åkermark som är bortschaktad, asfalterad, bebyggd är förstörd och kan aldrig ersättas. Möjligen kan nästa istid ställa allt till rätta igen.
Det är väl långt.
Reagera, nu.
Snart är det för sent.

Läs hela insändaren här