Skånska Dagbladet uppmärksammar i två artiklar att en av Den Goda Jordens medlemmar överklagat detaljplanen för Bäckdala i Eslövs kommun.

65 nya bostäder hejdas av överklagande

Bäckdala hotar hans lantbruk

Eslöv kontrar om villor på åkermark