Hallands Nyheter startade i veckan en artikelserie med anledning av Varbergs kommuns förslag till ny översiktsplan.

Läs första artikeln här.
Läs andra artikeln här.
Läs tredje artikeln här.

Den Goda Jorden har i det avslutade KSLA-projektet uppvaktat Varbergs kommun för att få dem att ta större hänsyn till bevarande av åkermark.

Läs projektsammanfattning här.

Den Goda Jordens kommungrupp har skrivit ett brev till Varbergs kommun med anledning av översiktsplanen.

Läs brevet här.

I Länsstyrelsens Handlingsplan – så genomför vi de regionala miljömålen i Hallands län står det bl a följande om Varberg;

I Varbergs ÖP uttalas att god jordbruksmark i möjligaste mån ska bevaras och endast får tas i anspråk om alternativ saknas.

Det ska bli spännande att se om man lever upp till detta eller i vanlig ordning lyckats kringgå det lagskydd som åkermarken faktiskt har idag i Miljöbalken och Plan- och bygglagen.