Förslaget till översiktsplan kan inte godkännas. Åkermark som är viktig för livsmedelsförsörjningen riskerar att försvinna, skriver Ingmar Messing och Susanne Johansson i en insändare i Uppsala Nya Tidning.

Läs hela insändaren här.