Miljö- och jordbruksutskottet behandlade på torsdagen motion 2009/19:MJ434 Exploatering av åkermark. Den avslogs, så sker regelmässigt med nästan alla motioner. Det innebär att den också avslås när den senare behandlas i kammaren.

Med anledning av detta skriver Lars Vernersson en ledare i ATL.

Läs hela ledaren här.