De skånska åkrarna tillhör landets mest produktiva. Trots att värdet på bördig åkermark stiger förstörs stora arealer för alltid när bebyggelsen kring städerna växer.

Så inleder tidningen ”Efter arbetet” en artikel om åkermarken i Skåne. Där följer även en artikel om Den Goda Jordens medlem Göran Göransson som blivit av med en stor del av sin åkerjord till stormarknader och parkeringsplatser.

Läs hela artikeln här.