Sydsvenskan uppmärksammar idag Lomma kommuns planer på att bygga ett nytt industriområde på åkermark.

Läs hela artikeln här.