Hur skyddar vi åkermarken i Sörmland och Östergötland?

Den Goda Jorden inbjuder till samtalskväll
onsdag 23 september kl 18.30
hos Carin Stenström, Bråborg, Vikbolandet

Medverkande:
Ulrika Lundberg, lantbruksdirektör, Sörmland
Marie Stafstedt-Myhrman, lantbruksenheten, Sörmland
Jonas Källming, lantbruksdirektör, Östergötland
Staffan Danielsson, riksdagsledamot, ordf. Hushållningssällskapet Östergötland
Irene Oskarsson, riksdagsledamot, vice ordförande i Den Goda Jorden

Kvällsfika
Varmt välkomna!

Maila gärna om du tänker komma så att vi får en uppfattning om antal deltagare: stenstrom.c@telia.com

Vägbeskrivning:
I Norrköping: tag väg 209 mot Flygplats, Arkösund
Strax efter flygplatsen: ta vänster mot Djurön
Efter 5 km: ta höger mot Bråborg, följ pilar