Orimligt att åkermark har sämre skydd än skog och betesmark

Följande insändare skriven av Olle Benner medlem i DenGodaJorden var införd i Skånska Dagbladet 5 juli.

Västskåne utvecklas snabbt. Det är positivt och alla vill att det ska fortsätta. Men problemet är att all utveckling i Västskåne sker på landets bästa åkerjord, som är en ändlig resurs som behövs för kommande generationers behov.

Hur ska intressekonflikten lösas?
I grunden är detta en moralisk fråga. Klimatförändringen är positiv för det skånska jordbruket, medan Sydeuropa hotas av erosion och uttorkning. Varje år försvinner en procent av världens odlade areal. Det betyder att världens odlingsareal kan vara halverad om 70 år om inte den negativa utvecklingen bryts. Samtidigt ökar jordens befolkning. Redan svälter en miljard människor.

Vi måste också komma ihåg att jordbruket och livsmedelsproduktion är viktiga näringar i Skåne och för Skånes image. Vi bör skapa en hållbar utveckling för Skåne som symbolen för god och hälsosam mat och inte betrakta åkermark som råmark, som bara ligger och väntar på att exploateras för bebyggelse och transportleder.

Lösningen är att planera och bygga tätt i goda kollektivtrafiklägen och att lägga så mycket av nyproduktionen som möjligt i mellanbygden, t ex i Eslöv och Höör, där det dessutom finns natur, vilket är en bristvara i Sydvästskånes slättlandskap.

Den bästa åkermarken […]

Av |2009-07-17T06:40:30+02:002009-07-17|Okategoriserade|1 kommentar

Översiktsplan för Staffanstorp

Staffanstorps kommun ställer nu ut sin översiktsplan Framtidens kommun – perspektiv 2038.

Enligt DenGodaJordens kommungrupp har vissa saker förändrats från tidigare versioner, och de styrande skryter med att man tar större ansvar för den goda jorden. Men granskar man det närmare är det fortfarande 700 hektar av landets bästa åkerjord som kommunen vill exploatera under de kommande 30 åren.

Mer info hittar du här.

Av |2009-07-08T19:07:56+02:002009-07-08|Okategoriserade|0 kommentarer

Rapport från seminarium i Falkenberg 25 juni.

Åkermarken behöver ett starkare skydd !

Detta framkom vid det seminarium som arrangerades den 25/6 2009 i Falkenberg. Vem för åkermarkens talan ? Det var en annan frågeställning som lyftes fram, men som förblev obesvarad. På papperet har åkermarken ett hyfsat skydd i lagtext. Men detta beaktas inte när exploateringsintressen är starka. Med ett internationellt perspektiv som bakgrund framstår det klart att den svenska åkermarken måste värnas för framtida generationers skull. Åkermarken är bildad av istiden och måste betraktas som en ändlig resurs.

[…]

Av |2009-07-07T16:49:02+02:002009-07-07|Okategoriserade|0 kommentarer
Till toppen