Medlemsländerna kunde som väntat inte nå enighet om EU:s omstridda markskyddsdirektiv, då miljöministrarna möttes i Luxemburg senaste vecka. Direktivet läggs nu på is, åtminstone fram till år 2010. Detta rapporterar Landsbygdens Folk. Läs hela artikeln här.