Åkermark är idag en sällsynt vara. Och för den ekoligiske bonden Anders Munters, som behöver mer areal för mindre skörd, blir bristen på åkermark lätt ett problem. Men det kan lösas genom restaurering av igenväxt mark.