Skånes kraftiga tillväxt och gynnsamma befolkningsutveckling ökar trycket på den skånska marken. Rapporten Markanvändning i Skåne belyser hur marken används i Skåne och är nu ute på remiss hos Skånes kommuner, statliga verk, organisationer, högskola och universitet.