DenGodaJorden i Almedalen

DenGodaJorden kommer att finnas på plats i Visby under Almedalsveckan genom Pe-Åke Sahlberg. Tanken var att vi skulle deltagit i ett seminarium men det blev tyvärr inställt. Vill du diskutera med oss, komma med tips eller hjälpa till att sprida vårt budskap så sök upp Per-Åke.

Av |2009-06-26T16:46:22+02:002009-06-26|Okategoriserade|0 kommentarer

DenGodaJordens remissvar på rapporten Markanvändning i Skåne

Angående rapporten Markanvändning i Skåne
Med anledning av att Region Skåne gett ut ovan rubricerade rapport, vill föreningen Den Goda Jorden härmed lämna följande synpunkter.

Föreningen Den Goda Jorden anser att det är positivt att Region Skåne valt att uppmärksamma denna mycket viktiga fråga om markanvändning i Skåne. Rapporten sätter fingret på en öm punkt i skånsk utveckling – hur ska Skåne och Öresundsregionen fortsätta växa utan att vi samtidigt exploaterar all åkermark?

Avgörandet ligger idag helt hos kommunerna, som främst ser till kortsiktiga ekonomiska intressen att öka invånarantal och industrietableringar. Vi vill att Skånes kommuner inser att åkermarken är en av de viktigaste produktionsresurserna för nuvarande och kommande generationer.

Vanlig åkermark är en fullkomligt livsnödvändig resurs. Med hjälp av solens energi och tillång på vatten kan vi skörda livsmedel, energi och råvaror till materialframställning – varje år för all framtid. Redan är 10 % av den allra bästa åkermarken i Skåne bebyggd. Av kommunernas översiktplaner framgår att minst lika mycket åkermarken kommer att bebyggas inom de närmaste åren. Region Skåne bör fundera på vad man kan göra för att hejda denna utveckling.

Kommunerna bör istället förtäta i redan bebyggda områden. Enligt en studie av företaget Trivector i samarbete med Chalmers Tekniska Högskola har […]

Av |2009-06-01T20:39:17+02:002009-06-01|Okategoriserade|0 kommentarer
Till toppen