Det blir allt vanligare att länder köper eller hyr jordbruksmark i andra länder för att trygga sin livsmedelsförsörjning i framtiden. Vetenskapsradions program Klotet ta idag upp detta ämne.

Läs mera här.

Lyssna här.

Det blir allt tydligare att det finns en oro för framtidens livsmedelförsörjning. Har vi då rätt att förstöra vår egen åkermark genom att stadsbebyggelsen breder ut sig på jordbruksmark?