Skånska dagbladet skrev följande artikel i december:

Den ideella föreningen Den Goda Jorden har bildat lokala grupper i  bland annat Kävlinge och Staffanstorp. Tanken är att motståndet mot  ökad bebyggelse på högklassig åkermark ska intensifieras.
– Vi tänker förmedla fakta om åkerjordens förmåga, säger Hans  Andersson, ordförande i den rikstäckande föreningen.

I Staffanstorp har åkermarksfrågan blivit aktuell i samband med att en  ny, omfattande översiktsplan håller på att tas fram. Planen innehåller mycket byggande. Tanken är att Staffanstorps kommun  inom en trettioårsperiod ska ha dubbelt så många invånare som i dag.
– Kommunpolitikerna borde ta sig en tankeställare, säger Hans Andersson.
– Om några år är vi nio miljarder människor i världen. Det är inte  säkert att vi i Sverige i framtiden kan köpa så billig mat på  världsmarknaden, fortsätter han och vänder sig mot att man tar i  anspråk ”de mest produktiva åkrarna som vi har i Europa”
– Politikerna skulle lära sig av indianerna. De ser sju generationer  fram i tiden när de planerar, fortsätter Hans Andersson.

Det finns andra bättre lämpade platser att bygga på, menar Hans  Andersson.
– I Veberöd och Sandby och längre upp mot Höör och Hässleholm är det
betydligt svagare jordar, säger han.
Olle Benner (mp) blir lokal ledare för Den Goda Jorden i Staffanstorp.
Även i Lund, Malmö, Kristianstad och Kävlinge har lokala grupper bildats.