Norrköpings kommunfullmäktige tog igår beslut om att den bördiga jordbruksmarken vid Krusenhov på södra Malmölandet ska förvandlas till industrimark. Trots att de är medvetna om att värdefull åkermark går till spillo förmår de inte att fatta beslut som bevarar denna för framtiden. När ska vi börja ta ansvar för kommande generationers matförsörjning och sluta tänka på kortsiktiga vinster.

Jobben vägde tyngst, Norrköpings tidningar

Ekar ut – sågverk in, Folkbladet

Fullmäktige enigt i svårt beslut om Malmölandet, Folkbladet