Under rubriken ”Bevara Krusenhofs jord för framtiden” skriver Håkan Thornell (C) i Norrköpings Tidning om Norrköpings kommuns planer på att bebygga åkermark runt staden. Läs här.

I en artikel i samma tidning under rubriken ”LRF-protest mot Krusenhovplaner” framförs ytterligare synpunkter på planerna. Lär här.