Bengt Aronsson, stadsarkitekt i Lund säger att
– Just nu tror jag att både politiker och planerare är positiva till att förtäta staden.
– Det har med den globala livsmedelsförsörjningen att göra, även om det låter högtravande. Man vill inte bygga på Europas bästa åkermark, även om man ibland gör det i alla fall.