Ginstpriset 2008.

Utdelat på Hallands Naturskyddsförenings länsstämma 27 april.

Länsförbundet utdelar varje år ett pris, Ginstpriset, till någon person eller organisation, som gjort en viktig insats för miljön och naturvården inom vårt län.

Den som vi det här året har glädjen att utdela detta pris till är inte en enskild person, utan en organisation, som dock har kommit till stånd tack vare en verklig eldsjäl, som genom sitt engagemang, sin övertygelse och sin insikt och sitt kunnande har lyckats förmedla detta och samla människor bakom en bärande idé. En ide, som främjar ekonomisk, social och miljömässig utveckling på landsbygden, genom att vidmakthålla och ge möjlighet för en småskalig verksamhet och produktion.

Föreningen bildades på våren 2005 och har nu c:a 350 medlemmar till största delen från Halland och Skåne, men även människor från andra delar av landet visar stort intresse och har anslutit sig. Organisationen har samlat människor kring en samsyn kring medvetande om det ändliga i vår planets tillgång på god åkerjord. Man arbetar därmed för att rädda så mycket som möjligt av den goda odlingsbara jorden från exploatering, genom att försöka förhindra att den tas i anspråk för industrimark eller för anläggning av vägar eller liknande.

2008 års Ginstpris tillfaller föreningen Den Goda Jorden.
Initiativtagare och ordförande är Anders Stenström, Slöinge.

Styrelsen för Hallands Naturskyddsförening