Den Goda Jorden på TV

Vi vill uppmärksamma er på att det seminarium FN:s livsmedels- och
jordbruksorganisation, FAO, anordnade i Riksdagen den 18 april i nära
samarbete med Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien, KSLA, Folkpartiets riksdagsgrupp, den svenska FAO-kommittén som är knuten till Jordbruksdepartementet, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, Sida, Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, Svenska kyrkan, Stockholm Resilience Centre, samt frivilligorganisationen Den goda jorden, med fokus på vad klimat- och miljöförändringar innebär för våra framtida möjligheter att föda en växande befolkning, kommer att sändas i
SVT 24 måndagen den 30 april från 09.30 till13.30
, http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=59808&from=program_ao

Av |2007-04-27T21:32:51+02:002007-04-27|Okategoriserade|0 kommentarer

Framsteg för Den Goda Jorden

Den Goda Jorden har uppnått ett viktigt delmål i vår kamp för att bevara åkermarken för framtida generationer. Den 18 april mellan kl 9-14 kommer Anders Stenström från Den Goda Jorden att delta i seminariet ”Klimat och miljö i förändring – Varifrån ska vi få vår mat?” i Gamla riksdagshuset, Förstakammarsalen, Stockholm. Här får vi möjlighet att presentera våra tankegångar för riksdagspolitiker, vilket förhoppningsvis leder till att frågan kommer att tas på allvar även i denna krets.

Definitivt program

Fri entré, Svenska kyrkan bjuder på förfriskningar.
Anmälan per e-post senast torsdagen 10 april till Helle.Rosencrantz@ksla.se
Ange namn och organisation/myndighet/företag
Bekräftelse med komplett program sänds omkring den 13 april.

Antalet platser är begränsat.
Länk till inbjudan med mer info: http://www.ksla.se/sv/retrieve_file.asp?n=659&t=ksla

Av |2007-04-03T06:59:45+02:002007-04-03|Okategoriserade|2 kommentarer
Till toppen