Ett remissvar angående Landsbygdskommitténs slutbetänkande SOU 2006: 104 har idag skickats till Jordbruksdepartementet.

Det är ett tre sidor långt yttrande där vi förklarar åkermarkens oerhörda betydelse för samhället idag, men framförallt i framtiden, när oljan blir för dyr att använda till fordonsbränsle och konstgödsel. Vi skriver även ner en rad med förslag till åtgärder för att förhindra åkermarksexploateringen.

Läs det här -> den_goda_jorden_-_remiss_sou.doc