Tyskland: -90 hektar per dag

Land Lantbruk uppmärksammar idag att cirka 90 hektar jordbruksmark försvinner varje dag i Tyskland till följd av markexploatering. Nu vill landets största jordbrukarorganisation sätta stopp för markomvandlingen.

Den tyska jordbrukarorganisationen Bauernverband vill i lag skydda jordbruksmark från att exploateras eller bebyggas. Varje dag försvinner i genomsnitt cirka 90 hektar åker eller betesmark genom exploatering i Tyskland. Sedan 1992 har totalt 800 000 hektar jordbruksmark exploaterats, skriver tyska tidningen Agrar Heute.

Nu vill jordbrukarorganisationen Deutscher Bauernverband att landets kvarvarande jordbruksmarker skyddas från exploatering i lagen. Organisationen har också startat ett upprop för en lagändring på sin hemsida. Uppropet ska lämnas till tyska parlamentet (Bundestag).

Av |2012-01-27T17:10:50+01:002012-01-27|Okategoriserade|0 kommentarer
Till toppen