Föreläsningar vid seminariet om Jordbruksmark

Seminariet ”Jordbruksmarken – en förutsättning för mat på bordet” den 4 oktober på Alnarp dokumenterades med en webbsändning som även finns tillgänglig nu i efterhand. Du hittar webbsändningen här. För att underlätta att hitta de olika föreläsningarna följer här dagens program med tidpunkt för de olika föreläsningarna. 0:20:20 Presentation av arrangörerna. Kungl. Skogs och Lantbruksakademien…

Jordbruksmarken -en förutsättning för mat på bordet

Jordens befolkning ökar samtidigt som den odlingsbara marken minskar. Stora delar av Sydeuropa kommer som en följd av klimatförändringarna att få kraftigt försämrade förutsättningar för jordbruksproduktion medan Nordeuropa klarar sig bättre. Exploateringen är ett annat hot mot jordbruksmarken. På 25 år försvann i Europa en areal motsvarande hela Sveriges jordbruksmark under asfalt och betong, och…

Anmäl dig nu till seminariet Jordbruksmarken – en förutsättning för mat på bordet

Det är nu hög tid att anmäla sig till seminariet – Jordbruksmarken – en förutsättning för mat på bordet Jordens befolkning ökar samtidigt som arealen odlingsbar mark minskar. Stora delar av Sydeuropa kommer som en följd av klimatförändringarna att få kraftigt försämrade förutsättningar för jordbruksproduktion medan Nordeuropa klarar sig bättre. Ca 8 miljoner ha i…

God Jul och Gott Nytt År

Vi önskar alla medlemmar och våra följare på hemsidan och Facebook en riktigt God Jul Och ett Gott Nytt År. Föreningen fick idag en julklapp i förtid. I nya numret av KSLA Nytt & Noterat nr 3–4 2012 hittade vi följande rader med anledning av årets Bertebos Konferens i Falkenberg: ”Vice preses Bo Andersson hälsade…

Konferens – Jorden vi äter

Välkommen till en heldagskonferens för att diskutera hur världens växande befolkning ska kunna försörjas utan att ta kål på planeten. Går det verkligen att producera mat till alla utan att jorden förstörs? Vi blir allt fler människor på planeten. Många hungrar och andra är överviktiga. Jordar utarmas och eroderar. Det är brist på vatten. Haven…

Global Soil Week

Conference in Berlin 18-22 november 2012. Soils are fundamental pillars of sustainable development. They are essential for food security, support human well-being, and provide further ecosystem services, such as carbon storage. They are not only essential but also severely threatened, suffering a continuous decline in quality and being taken over by urban sprawl. Even though…