Den Goda Jordens årsmöte 2022 kommer att hållas lördagen den 19 mars kl 13 digitalt via Zoom.

Årsmöteshandlingar 2022

Kallelse årsmöte 2022

Ekonomisk rapport 2021 (ny version 2/3)

Verksamhetsberättelse 2021

Verksamhetsplan 2022

Föreningens stadgar