Idag höll Den Goda Jorden ett efterlängtat medlemsmöte på Berte Gård i Slöinge! För många var det första gången vi kunde träffas utan en skärm emellan.

Anders Samuelsson från Jönköpings kommun utnämndes till årets pristagare ur Anders Stenströms Minnesfond. Förutom en penningcheck fick Anders ett diplom med motiveringen:

”Anders Samuelsson har i sin roll som ordförande i stadsbyggnadsnämnden i Jönköpings kommun drivit frågan att inte exploatera åkermark. LRF:s kommungrupp initierade frågan och Anders har fört den vidare till beslut i kommunfullmäktige; att ändra planeringsinriktningen så att inte åkermark exploateras. Man följer därmed Miljöbalkens skrivning att ta annan mark i anspråk vid exploatering.

Den Goda Jorden hoppas att beslutet i Jönköping skall bli ett föredöme för andra kommuner. Åkermark är en ändlig resurs och en förutsättning för mat på bordet. Det är viktigt att trygga framtida generationers livsmedelsförsörjning i en värld med stigande befolkning och krympande resurser.”

Anders Samuelsson och Anne-Marie

Grattis till Anders Samuelsson och lycka till med din fortsatta kamp för åkermarken!

Anders Samuelsson

Efter prisceremonin höll Anders ett föredrag där han presenterade hur han arbetat i kommunen och hur han till slut ledde kommunen till ett byggstopp på åkermark.

Den Goda Jorden presenterade därefter författaren Torgerd Adolphsson och illustratören Kim Nilsson. De har tillsammans med Den Goda Jordens vice ordförande Daniel Andersson och med stöd från Sparbanksstiftelsen Varberg arbetat fram boken ”Jordkällarens hemlighet”. Boken är skriven för barn i åldrarna 7-10 år med syftet att skapa ett intresse för naturen och den miljö vi har omkring oss. Till boken följer en lärarhandledning för lärare i grundskolan, då boken är ett mycket bra läromedel!

Torgerd och Kim

Näst på programmet var filmvisning och presentation av Tina-Marie Qwiberg som gjort filmen ”Jorden vi ärvde – En glömd resurs” för Den Goda Jordens räkning, delvis finansierad av Naturvårdsverket. Tina-Marie är annars känd för den mycket sevärda filmen ”Den sista skörden” som finns på SVT Play. ”Jorden vi ärvde” finns att se på Den Goda Jordens första sida och på Youtube.

”Odlingsbar jord är en unik och begränsad, naturresurs som är grunden för vår livsmedelsproduktion, civilisation och framtid.”

Olof Bågenholm, som var med och startade föreningen, avtackades ordentligt med present och blomma av ordförande Anne-Marie Lindén. Olof som varit föreningen trogen under alla år avtackades tidigare under vårens digitala årsstämma. Det är oräkneliga timmar som Olof lagt ner för föreningen, ett av hans stora bidrag är framtagandet av broschyren ”Hopp för åkermarken”.

Olof och Anne-Marie