Årets pristagare är Anders Samuelsson

Idag höll Den Goda Jorden ett efterlängtat medlemsmöte på Berte Gård i Slöinge! För många var det första gången vi kunde träffas utan en skärm emellan.

Anders Samuelsson från Jönköpings kommun utnämndes till årets pristagare ur Anders Stenströms Minnesfond. Förutom en penningcheck fick Anders ett diplom med motiveringen:

”Anders Samuelsson har i sin roll som ordförande i stadsbyggnadsnämnden i Jönköpings kommun drivit frågan att inte exploatera åkermark. LRF:s kommungrupp initierade frågan och Anders har fört den vidare till beslut i kommunfullmäktige; att ändra planeringsinriktningen så att inte åkermark exploateras. Man följer därmed Miljöbalkens skrivning att ta annan mark i anspråk vid exploatering.

Den Goda Jorden hoppas att beslutet i Jönköping skall bli ett föredöme för andra kommuner. Åkermark är en ändlig resurs och en förutsättning för mat på bordet. Det är viktigt att trygga framtida generationers livsmedelsförsörjning i en värld med stigande befolkning och krympande resurser.”

Anders Samuelsson och Anne-Marie

Grattis till Anders Samuelsson och lycka till med din fortsatta kamp för åkermarken!

Anders Samuelsson

Efter prisceremonin höll Anders ett föredrag där han presenterade hur han arbetat i kommunen och hur han till slut ledde kommunen till ett byggstopp på åkermark.

Den Goda […]