Här kan du ta del av protokollet från Den Goda Jordens årsmöte den 7 mars.