Jordbruksaktuellt presenterar inför valet riksdagspartiernas syn på frågan:
– Hur viktigt är det att värna om den svenska jordbruks- och skogsmarken för att uppnå målen med den svenska livsmedelsstrategin. Varför?

Läs partiernas svar här.