Vid Den Goda Jordens årsmöte i Slöinge den 10 mars var Markus och Isabelle Karlström från aktionsgruppen ”Ändra vägförslaget Lösen – Jämjö” på plats för att berätta om sina erfarenheter av att ta strid för jordbruksmarken. De bilder som de visade under föredraget kan vi nu presentera här, samt ett bildspel som de använt sig av i sin argumentation för att värna jordbruksmarken.

Se föredragsbilderna här

Se argumentationsbilderna här