Den Goda Jordens årsmöte 2018 kommer att hållas lördagen den 10 mars kl 13 i Slöinge församlingshem.

Kallelse

Verksamhetsberättelse 2017

Ekonomisk rapport 2017