Kristina Yngwe (C) har motionerat i riksdagen om att skydda den värdefulla åkermarken.
Läs motionen här.

Motion i riksdagen av Magnus Oscarsson (KD); Bygg inte nya E22 på den bästa åkermarken
Läs motionen här.