ETC publicerade den 14 november en debattartikel ”Något har gått förlorat i stadsbyggnadsdebatten” skriven av SARA CW JOHANSSON, Arkitekt MSA, Happy Sweden och ALEXANDER STÅHLE, Tekn dr stadsbyggnad, KTH, författare till boken Alla behöver närhet. De menar att bejaka förtätning, nya gator och nya grannar är i högsta grad en fråga om solidaritet.