Den Goda Jorden är en av 166 remissinstanser för Riksintresseutredningens betänkande ”Planering och beslut för hållbar utveckling (SOU 2015:99)”. Har ni synpunkter på de delar som rör jordbruksmarken får ni gärna komma med synpunkter.

Betänkandet hittar ni här

Remitteringen hittar ni här