Mark- och miljödomstolen kommer inte att pröva Uddevalla kommuns stopp för villor på jordbruksmark vid Forshälla – Berg 7:1. Deras svar är att ”det är kommunen som bestämmer om och vid vilken tidpunkt planläggning ska ske”, samt att markägaren inte har rätt att överklaga.

Läs artikel i Bohuslänningen här.

LRF:s kommungrupp i Uddevallas överklagande