LRF Skånes kommungrupp i Lund har tillsammans med berörda markägare skickat in ett överklagande angående Detaljplan för del av Stångby 5:28 m fl i Stångby, Lunds kommun, 2015, angående utbyggnad på den bästa åkermarken.

Ta del av överklagandet här