SVT Jönköpingsnytt uppmärksammade den 23 mars i ett inslag att både lantbrukare och Jordbruksverket tycker att det byggs för mycket på åkermark och att de nu startar ett projekt för att lära kommunerna att värna jordbruksmarken.