LRF Halland har skickat en skrivelse till LRF:s riksförbundsstyrelsen angående det bristande skyddet för åkermark.

De skriver där: Vi önskar att riksförbundsstyrelsen tillsätter en arbetsgrupp med uppgift att noga belysa hur utvecklingen ser ut idag och hur den överensstämmer med de stämmobeslut som tagits genom åren. Analysen bör mynna ut i ett antal punkter med eventuella rekommendationer om ett förändrat arbetssätt i frågan för LRF.

Läs hela skrivelsen här.