Den Goda Jorden ideell förening kommer att hålla sitt årsmöte lördagen den 7 mars kl 13 på Hotel Stensson i Eslöv.
Kallelse till årsmöte med program och dagordning hittar du här.
Verksamhetsberättelse 2014 hittar du här
Verksamhetsplan 2015 hittar du här