Sydsvenskan publicerade den 23 januari artikeln ”Borg vill bygga på åkermark”. I artikeln reflekterar länsarkitekt Elisabet Weber vid Länsstyrelsen i Skåne över Anders Borgs uttalande att Jordbruksmark ska kunna användas mer för bostadsbyggande.