Föreningen Den Goda Jorden anordnar i samarbete med Grupp Atmen, på onsdag den 13:e november en studieresa till Köpenhamn med omnejd. Studieresan ingår i ett projekt som genomförs med medel från Sparbanksstiftelsen Öresund.

Om resan:
Studieresan kommer att beröra aspekter på stadsplanering och vad som kan anses vara “god byggnadskonst”. I ljuset av ett förändrat klimat och en samtidigt växande befolkning behövs den åkermark som finns runt Malmö- och Köpenhamnsregionen för vår framtida matförsörjning. Under resan kommer vi att besöka gården Grantoftegaard, som ligger i gränslandet mellan stad och land. Grantoftegaard har både “social verksamhet” och gårdsbutik. Vårt besök på Grantoftegaard ger en inblick i behovet av lokalproducerad mat och visar på den tveeggade problematiken med växande städer. Vi besöker också flera platser inne i Köpenhamn, bland annat nybyggda Sydhavnen, beläget på f.d. hamnmark och med kanaler inom kvarteren samt den mycket tätbyggda  (11.000 inv./ km2) stadsdelen Frederiksberg. På Köpenhamns Universitet, Skov og Land, får vi vidare en föreläsning om den berömda “fingerplanen”. Resan kommer i övrigt att belysa och ställa frågor som berör “hållbart byggande”, och vad som, utifrån olika besökta platser under dagen kan anses utgöra “god byggnadskonst”. Per Arne Ivarsson, mångårigt erfaren arkitekt och byggledare för över 400 restaureringsobjekt guidar på bussen och ger del av sin stora kunskap inom området.

Med förhopppmning om en trevlig och intresseväckande dag tillsammans i Köpenhamn med omnejd.

Daniel Andersson, reseledare & projektledare,
Den Goda Jordens studierersor till Danmark.
_____

Angående anmälan:
Studieresan riktar sig i första hand till anställda och studenter vid SLU och MAH. Även yrkesverksamma stadsplanerare & politiker i Skåne är vid intresse välkomna att följa med.
(OBS. Studenter vid Helena Mellqvists kurs Hållbar Stadsutveckling är automatiskt anmälda till resan och ska anmäla eventuell specialkost direkt till kursledaren senast vid kursstart den 11e.)

Förtäring ingår och resan är i övrigt gratis för er som vill följa med. Men med tanke på att maten ska beställas i förväg, så är anmälan bindande. 25 platser är förbehållna kursen Hållbar Stadsutveckling Vid SLU & MAH. Utöver dessa platser finns 20 platser lediga till vemhelst, som önskar följa med.
Först till kvarn! Anmälan dock senast på måndag den 11 nov. kl. 9.00. Anmälan görs till resa@jarnhager.se
OBS! Ange ditt namn, organisation/program, tel.nr., om du vill ha specialkost samt om du går på i Alnarp eller Hyllie, i anmälan.
(PS. Glöm inte danska pengar om du vill handla lokalproducerade varor i Grantoftegaards gårdsbutik! De tar ej VISA-kort, däremot Mastercard enligt uppgift.)

Buss går från Alnarp kl. 8.00 och Hyllie kl. 8.30. Tillbaka åter Alnarp ca. 17-17.30. Välkomna!