Bloggaren Anders Svensson ”Varmt och rättframt från vänsterflanken” publicerade den 28 oktober inlägget ”Naturtillgångar och deras förvaltning”.