Kew Nordqvist (MP) skriver i en debattartikel ”Därför behöver Sverige en jordbruks- och livsmedelsstrategi” i Land Lantbruk & Skogsland den 11 oktober att Sveriges jordbruksmark ska användas för att i första hand producera livsmedel. Idag tas produktiv åkermark ur produktion för att bebyggas med bostäder och vägar, för närvarande cirka 700 hektar per år.

Läs hela debattartikeln här.