Miljömålsberedningen bjuder in till seminarium för att inhämta kunskap och perspektiv på en långsiktigt hållbar markanvändning

Tid: Onsdagen den 25 september 2013 kl. 13.00 – 16.00

Plats: Kungl. Skogs- och Lantbruksakademin, Drottninggatan 95 B, Stockholm

Mer info om seminariet.


Mer info om Miljömålsberedningen.