Jordbruksverket har överlämnat en delredovisning av en utredning om hur lagskyddet av åkermark fungerar till regeringskansliet. De konstaterar att lagen inte tillämpas. Förslag till åtgärder kommer att presenteras av miljömålsberedningen i juni 2014.

Läs hela pressmeddelandet här.

Läs delrapporten PM: Väsentligt samhällsintresse?