Tidningen bioenergi uppmärksammar paneldebatten ”Mat och motor – så långt räcker åkermarken” under Almedalsveckan den 4 juli.

Den 4 juli under Almedalsveckan i Visby presenteras och diskuteras en ny rapport från konsultföretaget Macklean. Rapporten ”Mat eller motor – hur långt kommer vi med vår åkermark?”, svarar bland annat på frågorna: Finns det verkligen mark nog så det räcker att producera både mat och energi? Hur kan jordbruket försörja en växande befolkning och samtidigt leverera hållbara biodrivmedel? Och vilken roll har egentligen media i rapporteringen?

Läs hela artikeln här.

Ladda ned rapporten här.