Vid LRF:s riksstämma i dagarna behandlas en motion från Halland om den odlingsbara jordbruksmarken. LRF:s styrelse har avgett ett yttrande över motionen.

Yttrandet hittar du här.