Kapacitetstaket för jordbruksmark är nått.

På bloggen Cornucopia? Evig tillväxt i en ändlig värld? hittar vi ett tips om:
Författaren och Steg 3-anslutne Björn Forsberg (bl a Omställningens tid) har skrivit ett längre inlägg i tillväxt- och resursdebatten hos Västerbottens Kuriren, med titeln Ett industrisamhälle som gått in i resursväggen.

“Världen har nått kapacitetstaket för en lång rad viktiga naturresurser: Färskvatten, basmetaller som järnmalm och koppar, jordbruksmark, s.k. sällsynta jordartsmineraler (oumbärliga i elektronikproduktion) – listan kan göras lång.

Av |2013-03-02T19:05:07+01:002013-03-02|Okategoriserade|0 kommentarer

MP i Alingsås vill värna matjorden

I Alingsås Tidning den 25 februari publicerades artikeln “MP vill värna matjorden“.

De skriver bland annat:
Enligt Janine Alm Ericson, gruppledare för Miljöpartiet i Alingsås, är det viktigt att man tar ett helhetsgrepp på de byggplaner som finns inom kommunen. Miljöpartiet anser att kommunen bör vara mer försiktig i sitt byggande, och bevara den jordbruksmark som finns.

Av |2013-03-02T18:57:30+01:002013-03-02|Okategoriserade|0 kommentarer

Jordbruksmarken i Torvalla by hotad

I Östersunds-Posten den 26 februari publiceras debattartikel “Jordbruksmarken i Torvalla by hotad” skriven av Hans Månsson.

Han skriver bland annat:
Där har nämligen plankonstruktörerna med sitt röda färgläggningsverktyg ändrat statusen på hela Torvalla by, inklusive jordbruksmark, så att det inkorporerats i en framtida utvidgad stad.

På dessa jordar, länets bästa åkermark i gynnsamt söderläge, har det odlats sedan vikinga­tiden. Och alltsedan den stora markstriden på 1970-talet har jordbruket skyddats i kommunens översiktsplaner.

Men nu föreslås området hamna i en kategori där bostäder prioriteras högre än jordbruksmark. Det är så utmanande och så otidsenligt att man häpnar. Hur kan något dylikt ens komma på pränt i en stad som Östersund, med dess ambitioner vad gäller miljö, långsiktig hållbarhet och lokal matproduktion?

Den Goda Jorden instämmer till fullo. Tyvärr har kommuner och företag svårt att följa de vackra ord som de skriver i miljöpolicyer och liknade dokument.

Av |2013-03-02T18:15:58+01:002013-03-02|Okategoriserade|0 kommentarer

Hopp för åkermarken?

Gunnar Rundgren skriver på sin blogg Trädgården Jorden – det civiliserade Eden om två av våra medlemmar som verkligen drabbats av exploateringen av åkermark.

– Vi såg egentligen en lysande framtid. Vi hade gjort alla hundår med marknadsföring och nu skulle vi skörda, säger Göran Göransson och fortsätter. Läget var vår största fördel och vår nackdel, skulle det visa sig.
Eva och Göran Göransson på Västragård i skånska Burlöv hade hittat ett sätt att få sitt lantbruk lönsamt. De blev i stället överkörda av andra marknadskrafter. På den mark som de arrenderat från kommunen och brukat sedan 1986 ligger i dag motorvägen och ett köpcentrum, Stora Bernstorp.

Grävskopor skrapar bort åkermarken och det växande kornet på Eva och Göran Göranssons gård
Vi berättar paret Göranssons historia i boken Jorden vi äter. Kanske det finns en lite ljusning för åkermarkens ställning i Sverige

Läs hela inlägget “Hopp för åkermarken?” här.

Av |2013-03-02T18:04:34+01:002013-03-02|Okategoriserade|0 kommentarer
Till toppen