ATL publicerade den 10 mars artikeln ”Nej till bygge på jordbruksmark”.

Ett företag med förkärlek för att bygga på åkermark är IKEA. Men nu får de ändra sina planer, i alla fall i Norge. Den norska regeringen säger nej till ett planerat bygge på den bästa åkermaken i Norge.

– Vi kan inte acceptera att några av våra bästa jordbruksmarker inte längre används till att producera livsmedel, säger statsrådet Trygve Slagsvold Vedum till TT.

Många företag arbetar förtjänstfullt med hållbar utveckling och arbetar hårt för att ge en omtänksam bild av företaget till kunderna. På engelska kallat Sustainability eller CSR (Corporate Social Responsibility). Det rör sig om mål kring produkter, arbetsmetoder, etik och moral, samt krav på leverantörer. Mycket är bra, men målsättningarna måste utvidgas till att gälla även etableringen, en mycket viktig del, som sällan eller aldrig nämns i sammanhanget. En grundförutsättning för ”Hållbarhet” är nämligen att trygga tillgången på mat. Och åkern ger mat. Etablering på åker ger ohållbarhet och spolar bort trovärdigheten i arbetet.