I artikeln ”Tunga röster för att bygga tätare” i Hallandsposten den 4 februari skriver de att flera tunga remissinstanser instämmer i det som många laholmare redan har sagt om kommunens framtidsplan. Bygg tätare på färre platser och lämna den goda jorden i fred.